«Ze zkušeností, lidé si přemýšlejí o strategii ve dvou případech: když byznys má problémy a zaniká,  a podruhé – když všechno je v pořádku a je čas si trochu «přemýšlet». Mezi těmito stavy lidé prostě někam letí. Dostaví se do dvou stavu: je všechno dobře nebo je všechno špatně. Nabízíme jim přemýšlet v průběhu procesu: kam letíme, proč letíme, zda letíme ve stejném směru?»

 

Z rozhovoru s Antonem Suslovým

Plná verze v ruském jazyce je k dispozici zde

Prezentace

Stáhnout si PDF

 

 

 

 

 

Při tvorbě značky a práci s ní naši pozornost zaměřujeme na 3 směry: aktuálnost, závažnost, lidskost. Stále častěji sem přidávají multikulturalizmus.

Pracujeme nejen s vizuálním obrazem značky, ale i s obsahovou naplní.

 

Aktuálnost: značka by měla odpovídat představě o její aktualitě.

 

Závažnost: zahrnujeme do značky racionální důvody proč zvolit právě ji.

 

Lidskost: uvědomujeme si že za každou jednotkou kapitálu stojí člověk, proto naplňujeme značku hodnotou, kterou bude mít pro klienta.

 

Multikulturalizmus: velké značky se snaží expandovat nejen na federální, ale také na globální trhy. Zakládáme takovou perspektivu do značky podle žádosti klienta.

 

 

 

 

 

Každý rok lidé mají konzumovat více a více reklamy, avšak kvalitního kreativního značkového obsahu se stává stále méně. Nechali jsme oblast vytvoření přímé reklamy.

Náš kreativní tým to jsou:

 

  • spisovatelé
  • fotografové
  • skladatelé
  • režiséři
  • scenáristé

Vytvářející celý svět zajímavého, originálního, emocionálního a užitečného obsahu pro značku. Svět, ve který přichází kupující a s radostí vede tam i svou rodinu, svých přátelí a známých.

 

 

 

 

 

 

Úkolem komunikačního týmu je uvolnit veškery potenciál značky v nejvhodnějších komunikačních kanálech pro kupujícího.  Vzbudit jeho zájem, vtáhnout ho do rozhovoru, vytvořit příjemné prostředí příznivé pro dlouhodobý, vzájemně prospěšný vztah mezi značkou a klientem. Proto charakteristickým rysem lidí v našem týmu je větší pocit zodpovědnosti a péče.

ANTON SUSLOV

      Jeff Richards měl pravdu, když řekl: Kreativita bez strategie se nazývá uměním. Kreativita se strategií se nazývá reklama.

SVĚTLANA MURANOVÁ

      Reklama je schopnost cítit a sdílet samotné srdce podnikání ve slovech a inkoustem na papíře.
Leo Bernett

VĚRA STELMACH

      Úspěch je vždy na straně zkušeností a znalostí.

ANASTASIJA КОLČEDANCEVA

      Talent je schopnost dělat něco dost dlouho a usilovně aby dostat ty znatelné výsledky.

ANASTASIJA SVERDLOVÁ

      Tři základní pravidla efektivního hospodaření s časem. Naplánujte si hlavní úkoly pro daný den. Dejte úkoly ostatním. Co zbude dejte dalším.

ALEXANDRA ANISIMOVÁ

      V práci, stejně jako v životě, je důležité dělat dobro.

JEKATEŘINA ZAJAC

      Lidský pokrok je poháněn vášní pro dobrodružství a inovativním myšlením.

ULJANA HALANINA

      Dělej všechno dobře a všechno bude v pořádku.

JANA HŘIVA

      Reklama je uměním. Podle slov Denise Diderota umění spočívá v tom, aby najít mimořádné v obvyklém a obvyklé v mimořádném!

LILIJA LILIK

      Vždy mám na paměti Ogilvie: «Spotřebitel není idiot, on je tvoje žena»

IHOR LEVIT

      Pocit zapojení do tvorby krásy světa kolem nás nedá se srovnat s ničím.

Czech Republic

Russia

Ukraine